Buddion Marwolaeth

Mae’n bwysig hysbysu’r Adran Bensiynau am farwolaeth aelod cyn gynted â phosib i osgoi gordalu pensiwn.

Pan fyddwch yn cysylltu â’r adran, byddai’n ddefnyddiol os oes gennych yr wybodaeth ganlynol:

  • Enw llawn a chyfeiriad yr ymadawedig
  • Dyddiad marwolaeth
  • Cyfeirnod megis rhif yswiriant gwladol neu rhif pensiwn
  • Enw llawn a chyfeiriad y perthynas agosaf a rhif ffôn cyswllt

Yna bydd yr adran yn cyfrifo pa fudduddion sy’n daladwy. Maent fel arfer yn cynnwys un neu fwy o’r canlynol: