Cysylltu â Ni

Mae gweinyddiaeth y gronfa bensiwn yn cael ei gyflawni gan Gronfa Bensiwn Gwynedd sydd wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae croeso i chi gysylltu â Chronfa Bensiwn Gwynedd ar unrhyw adeg os gennych gwestiynau neu angen unrhyw wybodaeth.

Dylai pob gohebiaeth ysgrifenedig gael ei anfon i:

Adran Bensiynau Cyngor Gwynedd Swyddfa’r Cyngor Caernarfon Gwynedd LL55 1SH

Ymweld â'r swyddfa

Mae croeso i chi ymweld â'n swyddfeydd yng Nghaernarfon. Fodd bynnag, gan fod y staff bellach yn gweithio'n hybrid argymhellwn eich bod yn gwneud apwyntiad i sicrhau y bydd swyddog perthnasol yn y swyddfa i'ch helpu. Ni allwn warantu y gallwn ateb eich ymholiad ar unwaith os na wneir apwyntiad.

Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng 9 a.m. a 4 p.m. o ddydd Llun i ddydd Gwener ac ar gau ar wyliau banc.

Cysylltu a Ni Ar-lein

Dylai gohebiaeth electronic cael ei anfon i: pensiynau@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffôn cyffredinol yr adran ydi: 01286 679982

Os bydd angen i chi gysylltu ag aelod o staff unigol, yna gweler islaw fanylion cyswllt personol staff Gronfa Bensiwn Gwynedd:Rheolwyr:


Enw:
Meirion Jones
Teitl Swydd: Rheolwr Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679643
Cyfeiriad e-bost: MeirionJones2@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Delyth Jones-Thomas
Teitl Swydd: 
Rheolwr Buddsoddi
Rhif Ffon: 
01286 679128
Cyfeiriad e-bost: 
delythwynjonesthomas@gwynedd.llyw.cymru 

Enw: Richard Owen
Teitl Swydd:  Arweinydd Tim Gweithredol 
Rhif Ffon: 01286 679641
Cyfeiriad e-bost: DafyddRichardOwen@gwynedd.llyw.cymru
Staff Gweinyddol:


Enw:
Pamela Griffiths
Teitl Swydd: Swyddog Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679757
Cyfeiriad e-bost: PamelaGriffiths@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Rhiannon Mair Williams
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679651
Cyfeiriad e-bost: RhiannonMairHughes@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Leanne Hunt
Teitl Swydd: Technegydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679125
Cyfeiriad e-bost: LeanneHunt@gwynedd.llyw.cymru

Enw:
Alwen Johnson
Teitl Swydd: Technegydd Systemau
Rhif Ffon: 01286 679755
Cyfeiriad e-bost: AlwenJohnson@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Glesni Gwilym Owen
Teitl Swydd: Uwch Swyddog Cyfathrebu
Rhif Ffon: 01286 679645
Cyfeiriad e-bost: GlesniGwilymOwen@gwynedd.llyw.cymru

Enw:
Leanne Jones
Teitl Swydd: Swyddog Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679297
Cyfeiriad e-bost: KatyLeanneJones@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Jennifer Alice Mowle
Teitl Swydd: Swyddog Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679949 
Cyfeiriad e-bost: JenniferAliceMowle@gwynedd.llyw.cymru 

Enw: Owain Hugh Pritchard 
Teitl Swydd: Swyddog Systemau
Rhif Ffon: 01286 679129
Cyfeiriad e-bost: OwainHughPritchard@gwynedd.llyw.cymru

Enw:  Neil Thomas
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679155
Cyfeiriad e-bost: NeilThomas@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Ayesha Lisa Trainor
Teitl Swydd: Swyddog Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679239
Cyfeiriad e-bost: AyeshaTrainor@gwynedd.llyw.cymru

Enw:
Bronwen Elen Williams
Teitl Swydd: Swyddog Cyfathrebu
Rhif Ffon: 01286 679239
Cyfeiriad e-bost: BronwenElenWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Gwennan Medi Williams
Teitl Swydd: Uwch Swyddog Pensiynau a Llywodraethu
Rhif Ffon: 01286 679767
Cyfeiriad e-bost: GwenanMediWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Enw:
Nathan Williams
Teitl Swydd: Technegydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679950
Cyfeiriad e-bost: NathanWilliams@gwynedd.llyw.cymru 

Enw: Gavin Roberts
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679979
Cyfeiriad e-bost: GavinRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Wendy Owen
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679129
Cyfeiriad e-bost: WendyOwen@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Llywelyn Hill
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679982
Cyfeiriad e-bost: LlywelynHill@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Meinir Wyn Williams
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679982
Cyfeiriad e-bost: MeinirWynWilliams@gwynedd.llyw.cymru