Byw Tramor

Pe baech yn symud i fyw dramor mae modd talu eich pensiwn i mewn i gyfrif wedi ei gadw yn y Deyrnas Unedig neu fel arall i mewn i gyfrif banc tramor (drwy defnyddio Gwasanaeth wedi ei ddarparu gan Western Union).

Cysylltwch â ni am ragor o fanylion ynghylch talu eich pensiwn i gyfrif tramor.