Cyfrifo'r Buddion

Bydd buddion pensiwn eich CPLlL yn seiliedig ar ddau ffactor yn unig:

  • Cyfanswm cyfnod eich aelodaeth
  • Cyfartaledd cyflog gyrfa.

Cyfrifir eich buddion pensiwn fel a ganlyn:

  • Pensiwn = Cyfartaledd cyflog eich gyrfa x aelodaeth ÷ 80
  • Lwmp Swm = 3 x pensiwn blynyddol