Canllaw y Cyflogwr

Canllawiau Adnoddau Dynol a Chyflogres

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau cynhwysfawr y Gymdeithas Llywodraeth Leol ar gyfer staff Adnoddau Dynol a Chyflogres ar wefan Rheoliadau a Chanllawiau CPLlL