Dyddiadau Talu

Telir pob taliad pensiwn ar ddiwrnod gwaith olaf bob mis yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc.

Byddwch yn derbyn slip talu pensiwn ym mis Mawrth pob blwyddyn. Yn dilyn hynny, yr unig adeg y bydd slip talu pensiwn yn cael ei yrru yw pan fydd gwahaniaeth o fwy na £5.00 o’i gymharu â phensiwn y mis blaenorol.

Er gwybodaeth, dyma’r dyddiadau pensiwn ar gyfer y flwyddyn ariannol hyd at Mawrth 2024:

 • 28/04/2023
 • 31/05/2023
 • 30/06/2023
 • 31/07/2023
 • 31/08/2023
 • 29/09/2023
 • 31/10/2023
 • 30/11/2023
 • 15/12/2023
 • 31/01/2024
 • 29/02/2024
 • 29/03/2024

P60

Mae eich P60 yn cael ei gyhoeddi fel rhan o'ch slip cyflog bob mis Mawrth. Y P60 yw eich tystysgrif o cyflog a threth ar gyfer y 12 mis diwethaf, felly cofiwch gadw mewn lle diogel. Fel arfer, bydd angen eich P60 fel prawf o faint o bensiwn yr ydych yn ei dderbyn os ydych yn hawlio budd-daliadau fel cymhorthdal incwm neu fudd-dal tai.