Aelodau Actif

Croeso i’r adran o wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd sydd ar gyfer aelodau

Mae’r rhan yma o’r wefan wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth i weithwyr sydd yn cyfrannu i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ar hyn o bryd.     

Gallwch ddod o hyd i fanylion manwl ynglyn â’ch aelodaeth a buddion o fewn y testunau ar y chwith o’r dudalen hon.