Prisiant

Yn unol â chronfeydd pensiwn sector cyhoeddus eraill y DU, mae prisiad actiwaraidd yn cael ei gynnal bob tair blynedd. Y prisiant yw ymarfer cyllidebu'r Gronfa. Dyma'r broses sy'n asesu gwerth y rhwymedigaethau pensiwn sydd i'w talu o'r Gronfa a galluogi'r Gronfa i gynllunio sut i gwrdd â’r rhwymedigaethau hyn a rheoli risgiau cyllido. I alluogi’r gronfa i gwrdd â’r rhwymedigaethau mae'r broses prisiant yn pennu'r cyfraddau cyfraniadau cyflogwyr i'w talu i'r Gronfa am y 3 blynedd ddilynol. 

Gweler y rhan atodiadau isod am gopiau o adroddiadau Prisiant blaenorol (Saesneg yn unig).

Atodiadau

Prisiant 2022

Prisiant 2019

Prisiant 2016

Prisiant 2013

Prisiant 2010