Datganiad Strategaeth Buddsoddi

Yn flaenorol roedd rhaid i awdurdodau gweinyddu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, baratoi a chyhoeddi Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi (DoEB). Mae’r DoEB wedi cael i ddisodli gan ofyniad am Ddatganiad Strategaeth Buddsoddi (DSB), a oedd gorfod cael ei mabwysiadu erbyn 31 Mawrth 2017.

Gweler yr adran Atodiadau isod am gopi o'r datganiad diweddaraf.

Atodiadau

Datganiad Strategaeth Fuddsoddi