Datganiadau Buddion Blynyddol

Bydd Datganiad Buddion Blynyddol yn cael eu cyflwyno ar eich cyfrif ar-lein cyn diwedd mis Awst bob blwyddyn.

Cliciwch yma er mwyn gweld y Nodiadau Canllaw i gyd-fynd gyda’ch datganiad.

Er mwyn cofrestru ar gyfer cyfrif ar-lein ewch i'r dudalen Pensiwn Ar Lein.