Polisi Gwybodaeth a Sgiliau

Pwrpas Polisi Sgiliau a Gwybodaeth y Gronfa ydi i helpu’r uwch swyddogion, aelodau’r Pwyllgor Pensiynau ac aelodau’r Bwrdd i ddeall eu swyddogaeth a chyfrifoldebau priodol, gan osod allan sut y byddant yn sicrhau ac yn cynnal y wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol er mwyn cyflawni eu swyddogaeth a’u chyfrifoldebau.

Mae polisi Cronfa Bensiwn Gwynedd i’w weld yn yr adran Atodiadau isod.

Atodiadau


Polisi Gwybodaeth a Sgiliau 2022