Polisi Cyfathrebu

Mae’n rhaid i'r Gronfa ddarparu, cynnal a chyhoeddi datganiad cyfathrebu yn unol â Rheoliad 67 o Reoliadau Gweinyddu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL).

Pwrpas y polisi hwn yw cyhoeddi datganiad yn nodi’r polisi ynghylch y dulliau cyfathrebu a ddefnyddir gyda rhanddeiliaid y Gronfa.

Mae copi o bolisi Cronfa Bensiwn Gwynedd i'w weld yn yr adran atodiadau isod.


Atodiadau                                                                                                                                                                                                        


Polisi Cyfathrebu 2020