Menter Twyll Cenedlaethol

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn gyfrifol am gynnal ymarferiad paru data i bwrpas atal twyll, sydd yn cael ei adnabod fel y Menter Twyll Cenedlaethol (“NFI”), yn unol â'i bwerau o dan y Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.  O ganlyniad, mae data pensiwn a ddelir gan Cyngor Gwynedd, fel gweinyddwr y cynllun pensiwn, yn cael ei roddi i’r Comisiwn Archwilio er mwyn cysefeillio’r data. Os bydd gennych gwestiynau ynglŷn â’r uchod peidiwch â phetruso rhag cysylltu â staff yr Adain Bensiynau.