Rhesymau i Ymuno

10 rheswm da i fod yn y Cynllun Pensiwn…….

1. Rhyddhad treth ar eich cyfraniadau.

2. Buddion yn cael eu gwarantu gan y gyfraith.

3. Opsiwn i dderbyn lwmp swm di-dreth.

4. Pensiwn yn cynyddu yn unol â chwyddiant.

5. Gwarchodaeth os ydych yn gadael oherwydd salwch.

6. Bydd y Cyngor yn talu cyfraniad tuag at eich pensiwn hefyd.

7. Pensiwn am weddill eich bywyd.

8. Lwmp Swm Grant Marwolaeth gwerth 3 blynedd o gyflog.

9. Pensiwn ar gyfer eich dibynyddion.

10. Dim ffioedd na thaliadau cudd.