Pensiwn y Wlad

Nid yw Cronfa Bensiwn Gwynedd yn ymdrin ag unrhyw faterion sy’n ymwneud  â’r Pensiwn Gwladol.  Ar gyfer unrhyw ymholiadau,  cysylltwch â’r Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 731 0453 neu ewch ar eu gwefan https://www.gov.uk/browse/working/state-pension.