Datganiad Cod Stiwardiaeth

Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn cymryd ei chyfrifoldebau fel cyfranddaliwr o ddifri. Mae’n ceisio cadw at y Cod Stiwardiaeth ac yn annog ei rheolwyr buddsoddi apwyntiedig i’w gwneud hefyd. Gweler stiwardiaeth fel rhan o’r cyfrifoldebau perchnogaeth rhandaliadau ac felly rhan gyfannol o’r strategaeth buddsoddi.

Yn ymarferol mae’n bolisi'r gronfa i weithredu’r Cod trwy’r trefniadau gyda’i rheolwyr buddsoddi a thrwy aelodaeth o’r Local Authority Pension Fund Forum.

Gweler yr adran Atodiadau am gopi o Ddatganiad Cod Stiwardiaeth y Gronfa.

Atodiadau

Datganiad Cod Stiwardiaeth Mawrth 2013