Cofrestr Risg

Mae gan y Gronfa Bensiwn Gwynedd Cofrestr Risg er mwyn adnabod a monitro risgiau sylweddol. Mae’r Gofrestr Risg yn cynnwys y prosesau mewn lle er mwyn lleddfu'r risgiau os yw’n bosibl.

Mae’n ddogfen weithredol a bydd adolygiad rheolaidd a diweddariad ar gyfer unrhyw risgiau sylweddol sydd yn datblygu.

Mae copi o’r Gofrestr gyfredol ar gael yn yr adran Atodiadau isod. 

Atodiadau

Cofrestr Risg 2023