Datganiad Strategaeth Cyllido

Mae’n rhaid i awdurdodau gweinyddu’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) baratoi a chyhoeddi Datganiad Strategaeth Cyllido (DSC).

Mae buddion CPLlL wedi eu gwarantu gan statud ac felly mae’r addewid o bensiwn yn sicr. Mae’r DSC yn cyfeirio at y ffaith bod eisiau rheoli’r angen i gyllido’r buddion yma tros y tymor hir, a hefyd yr un pryd hwyluso gwaith archwilio ac atebolrwydd trwy wella tryloywder a’r broses o ddatguddio. Hefyd, mae’n rhoi fframwaith statudol i awdurdodau gweinyddol CPLlL ar gyfer rheoli diffygion pensiwn tymor hir y Gronfa wrth symud ymlaen.

Copïau o’r DSC

Gweler y linciau isod am gopiau o'r datganiadau:

Datganiad Strategaeth Cyllido 2023

Datganiad Strategaeth Cyllido 2021

Datganiad Strategaeth Cyllido 2020

Datganiad Strategaeth Cyllido 2017

Datganiad Strategaeth Cyllido 2014

Datganiad Strategaeth Cyllido 2011