Cynllun Busnes

Mae'r Cynllun Busnes yn ddogfen bwysig sy'n nodi nodau ac amcanion y Gronfa dros y flwyddyn i ddod, ei gwaith craidd a sut y caiff yr amcanion eu cyflawni.

Mae Cynllun Busnes y Gronfa yn cael ei baratoi ar hyn o bryd a bydd yn cael ei gyhoeddi i’r dudalen hon unwaith y bydd yn barod.