Polisi Cynrychiolaeth

Yn unol ag arfer gorau, mae’r Gronfa wedi sefydlu polisi ar gynrychiolaeth aelodau’r cynllun a chyflogwyr nad ydynt yn awdurdodau gweinyddol ar ei Chyrff Llywodraethol (Pwyllgor Pensiynau a’r Bwrdd Pensiynau Lleol) gan fanylu ar ei hymagwedd at gynrychiolaeth a hawliau pleidleisio ar gyfer pob parti.

Mae polisi Cronfa Bensiwn Gwynedd i’w weld yn yr adran Atodiadau isod.

Atodiadau

Polisi Cynrychiolaeth 2023