logo-png

Cronfa Bensiwn Gwynedd

Bwletinau a Chylchlythyrau CPLlL

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol (CLlL) yn cyhoeddi Bwletinau a Chylchlythyrau yn rheolaidd gyda newyddion a gwybodaeth mewn perthynas â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL).

Mae’r Bwletinau a Chylchlythyrau perthnasol yn cael eu he-bostio i gyflogwyr ar ein rhestr e-bost cyn gynted ar y bo modd ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi. Os hoffwch ymuno a’r rhestr e-bost cysylltwch gyda’r Tîm Cyfathrebu trwy e-bostio meirionjones2@gwynedd.llyw.cymru .

Mae Bwletinau a Chylchlythyrau sydd wedi’u harchifo ar gael o safle we CLlL (Saesneg yn unig):