logo-png

Cronfa Bensiwn Gwynedd

Manylion Banc

I sicrhau fod eich pensiwn yn parhau i gael ei dalu, bydd angen i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich manylion banc neu gymdeithas adeiladu o leiaf 10 diwrnod cyn y dyddiad talu misol.  Defnyddiwch y ffurflen Gorchymyn Banc i roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich manylion talu os gwelwch yn dda. Gellir lawrlwytho'r ffurflen gan ddilyn y linc isod:

Gorchymyn Banc