logo-png

Cronfa Bensiwn Gwynedd

Ffurflenni Cynghorwyr

Dyma'r ffurflenni perthnasol ar gyfer Cynghorwyr yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol:

Ffurflen Gychwynol Cynghorwyr

Ffurflen Grant Marwolaeth Cynghorwyr